Larry McLaughlin

sculpture and mixed media

DSC_0010 IMG_0910 IMG_0943 IMG_1238
IMG_1516 IMG_1886 IMG_1904 IMG_2280.JPG
IMG_3860 P1010009.JPG P1010043.JPG P1010051.JPG
P1010112.JPG P1010547.JPG P1180089.JPG P4230781.JPG
P4230811.JPG P4230836.JPG P7230594.JPG P7230601.JPG
PA290067.JPG PB210449.JPG PB210461.JPG PB210463.JPG
PB230508.JPG PB230510.JPG PB230522.JPG Femme
Femme Ame Femme Rouge Femme Verte Filiforme
Goddess Goddess Golden Female Golden Goddess
Pink Women Red Female Spiral Wave